قیمت سکه

عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
سکه طرح قدیم 9970000  10050000
سکه تمام-امامی  9970000 10050000
نیم سکه  5030000  5170000
ربع سکه  2650000  2770000
سکه گرمی  1800000  190000